Italianse woorden die op een andere letter eindigen hebben andere betekenis

Heel algemeen gezegd zijn Italiaanse woorden die eindigen op een 'a' vrouwelijk en die op een 'o' mannelijk. De woorden die eindigen op een 'e' kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn (zie: Woorden op een 'e' mannelijk of vrouwelijk?).

Sommige Italiaanse woorden hebben alleen die laatste letter anders, maar de betekenis is totaal anders. Hier een lijstje.

il banco = de werkbank
la banca = de bank (waar je een rekening opent)

il basilico = de basilicum
la basilica = de basiliek

la batteria = de batterij / het drumstel (klemtoon op ri)
il batterio = de bacterie (klemtoon op 'te')

il bilancio = de begroting 
la bilancia = de weegschaal

la bolla = de bubbel
il bollo = de zegel

una buca = een kuil
un buco = een gat

la casa = het huis
il caso = het toeval

la cava = de steengroeve
il cavo = de snoer

la colpa  = de schuld
il colpo = de klap

il corso = de cursus 
la corsa = de race

la data = de datum
il dato = het gegeven

la fila = de rij
il filo = de draad

un foglio = een blad papier
una foglia = een blad van een boom

la lotta = de strijd
il lotto = de lading / het lot / het kavel / de partij

la panna = de room
il panno = de doek

la partita = de wedstrijd (als spel, anders is het 'la gara')
il partito = de (politieke) partij

la passata = de tomatenpuree
il passato = het verleden

la pasta = de pasta
il pasto = de maaltijd

il polpo = de inktvis
la polpa = het vruchtvlees

il punto = het punt
la punta = de hechting 

la raccolta = de verzameling
il raccolto = de oogst

la soffitta = de zolder
il soffitto = het plafond

la stagna = het blik (voor olijfolie) - essere stagno = waterdicht zijn
lo stagno = de vijver

il suolo = de bodem, de grond
la suola = de schoenzool

la tappa = de etappe
il tappo = de kurk / dop

la testa = het hoofd
il testo =  de tekst
il test = de test

la tetta = de borst
il tetto = het dak

una volta = een keer
un volto =  een gezicht (van een persoon)

il masso = de rots (je ziet wel langs de wegen staan 'caduta massi' = het vallen van rotsen)
la massa = de massa

il mazzo = het boeket
la mazza = de knuppel

il pianto = het gehuil / de weeklaag (il muro del pianto = de klaagmuur)
la pianta = de plant

il busto = de romp
la busta = de envelop

il posto = de plek
la posta = de post (brieven etc.)

il pizzo = het kant / het beschermingsgeld dat je aan de maffia betaalt
la pizza = de pizza

il porto = de haven
la porta = de deur

il mento = de kin
la menta = de munt (als kruid)

il gambo = de stengel
la gamba = het been

il mostro = het monster
la mostra = de tentoonstelling

il collo = de nek
la colla = de lijm

il finale = het laatste deel / einde (il finale di un dramma / di un film)
la finale = de finale (sport)

il cappello = de hoed / pet (let op want 'capello' = haar)
la cappella = de kapel

una goccia = een druppel
un goccio = een slokje

il palo = de paal
la pala = de schep

il tasso = het percentage
la tassa = de belasting

il telo = de doek (komt van 'telaio')
la tela = het canvas

la legna = het stookhout
il legno = het hout

il cassetto = de lade
la cassetta = de kluis

l'animo = het temperament
l'anima = de ziel

il tecnico = de monteur
la tecnica = de techniek

il membro = het lid
le membra = de ledematen

Een heel bijzondere is:
la botta - le botte = de klap (van slaan)
la botte - le botti = het vat (zie ook: Woorden op een 'e' mannelijk of vrouwelijk?)
il botto - i botti = de knal (van bijvoorbeeld vuurwerk)

Bij fruit en fruitbomen is het verschil vaak ook slechts een 'o' of een 'a'. Zie: Fruit, fruitbomen en noten

'Prima' betekent eerst / eerder / ervoor. 'Primo' betekent eerste (zie: Prima)

Verschillen met woorden die op een 'e' eindigen:
la parte = het deel
il parto = de bevalling

la vite - le viti = de druivenstruik
la vita - le vite = het leven

la fine = het einde 
il fine = het doel
fino / fina / fine / fini = fijn, dun 
Zie ook het artikel: Fine - fino a

la salute = de gezondheid
i saluti = de groeten

la latta = het blik
il latte = de melk

la peste = de pest
il pesto = de vijzel

il capitale = het kapitaal
la capitale = de hoofdstad