Italianse woorden die op een andere letter eindigen hebben andere betekenis

Heel algemeen gezegd zijn Italiaanse woorden die eindigen op een 'a' vrouwelijk en die op een 'o' mannelijk. De woorden die eindigen op een 'e' kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn (zie: Woorden op een 'e' mannelijk of vrouwelijk?).

Sommige woorden hebben alleen die laatste letter anders, maar de betekenis is totaal anders. Hier een lijstje.

la casa = het huis
il caso = het toeval

la colpa  = de schuld
il colpo = de klap

il pasto = de maaltijd
la pasta = de pasta

la testa = het hoofd
il testo =  de tekst
il test = de test

una buca = een kuil
un buco = een gat

il bollo = de zegel
la bolla = de bubbel

il tappo = de kurk / dop
la tappa = de etappe

il dato = het gegeven
la data = de datum

il soffitto = het plafond
la soffitta = de zolder

un volto =  een gezicht (van een persoon)
una volta = een keer

un foglio = een blad papier
una foglia = een blad van een boom

il banco = de werkbank
la banca = de bank (waar je een rekening opent)

il bilancio = de begroting 
la bilancia = de weegschaal

il masso = de rots (je ziet wel langs de wegen staan 'caduta massi' = het vallen van rotsen)
la massa = de massa

il pianto = het gehuil
la pianta = de plant

il busto = de romp
la busta = de envelop

il pizzo = het kant / het beschermingsgeld dat je aan de maffia betaalt
la pizza = de pizza

il porto = de haven
la porta = de deur

il mento = de kin
la menta = de munt (als kruid)

il gambo = de stengel
la gamba = het been

il mostro = het monster
la mostra = de tentoonstelling

il collo = de nek
la colla = de lijm

il finale = het laatste deel / einde (il finale di un dramma / di un film)
la finale = de finale (sport)

il cappello = de hoed / pet (let op want 'capello' = haar)
la cappella = de kapel

il palo = de paal
la pala = de schep

il tasso = het percentage
la tassa = de belasting

la legna = het stookhout
il legno = het hout

il tecnico = de monteur
la tecnica = de techniek

Een heel bijzondere is:
la botta - le botte = de klap (van slaan)
la botte - le botti = het vat (zie ook: Woorden op een 'e' mannelijk of vrouwelijk?)
il botto - i botti = de knal (van bijvoorbeeld vuurwerk)

Bij fruit en fruitbomen is het verschil vaak ook slechts een 'o' of een 'a'. Zie: Fruit, fruitbomen en noten

'Prima' betekent eerst / eerder / ervoor. 'Primo' betekent eerste (zie: Prima)

Verschillen met woorden die op een 'e' eindigen:

la vite - le viti = de druivenstruik
la vita - le vite = het leven

la fine = het einde 
il fine = het doel
fino / fina / fine / fini = fijn, dun 
Zie ook het artikel: Fine - fino a

la salute = de gezondheid
i saluti = de groeten

la peste = de pest
il pesto = de vijzel