Hoe gebruik je la fine, il fine en fino a in het Italiaans

'La fine' betekent het einde.
'Il fine' betekent het doel.
'Fino a' betekent tot.

'La fine'
'La fine dell'anno' = Het einde van het jaar
'La fine del libro' = Het einde van het boek
'La fine della vita' = het einde van het leven
'Alla fine l'ho finalmente capito' =  Op het eind heb ik het eindelijk begrepen
'Alla fine hanno trovato la strada' = Op het eind hebben ze de weg gevonden
'Siamo finalmente alla fine' = We zijn eindelijk aan het eind

'Il fine' komt beduidend minder vaak voor, je hoort vaker 'lo scopo' = het doel
'Il fine dell'operazione' = het doel van de missie 
'Il fine giustifica i mezzi' = het doel heiligt de middelen
'a che fine?' = om welke reden?

Zie ook het artikel: Woorden op een 'e' mannelijk of vrouwelijk?

'Fino a'

'Ci ha portato fino alla casa' = Hij/zij heeft ons tot aan het huis gebracht
'È arrivato fino alla terza pagina' = Hij is tot de derde bladzijde gekomen
'Fino alla fine' = Tot aan het einde

Dan heb je nog 'fine' fijn / van hoge kwaliteit
'È un formaggio fine' = Een goede kaas
'Un disegno fine' = Een nauwkeurige tekening
'La lana fine' = Wol van hoge kwaliteit

'Fino' met de vormen 'fina', 'fini' en fine' dat wil zeggen dun, licht:
'Lui ha dei capelli fini' = Hij heeft dun haar
'La lana fina' = Dunne wol

'Il finale'de finale / het laatste deel
'Il finale del campionato' = De finale van de kampioenschappen
'Il finale del film' = Het laatste deel van de film

'Finale' = laatste
'L'esame finale' = het laatste examen
'La decisione finale' = het definitieve besluit

'Finalmente' = eindelijk

'Il fine settimana' = 'Il weekend' = het weekend
Dit is opvallend want het is 'la fine' en 'la settimana' (de week), maar het is toch 'il fine settimana' omdat het de Italiaanse vertaling is van het weekend en dat is mannelijk 'il weekend'.