De betekenis van het Italiaanse woord prima

In het Nederlands kun je prima gebruiken als je ergens mee instemt of als iets goed is zoals in het is een prima vent. De neiging bestaat dus om dat in het Italiaans ook te doen. Per slot klinkt 'prima' erg Italiaans! Helaas betekent het in het Italiaans echter iets anders ...

'Prima di cena' = Voor het avondeten
'È quello prima' = Het is die ervoor
'Il giorno prima' = De dag ervoor
'Prima di quel esame' = Voor dat examen
'L'anno prima della liberazione' = Het jaar voor de bevrijding
'Il minuto prima della fine'  De minuut voor het einde
'Sei arrivato prima del previsto' = Je bent eerder gekomen dan we hadden verwacht
'L'uomo di prima' = De man van net

'Prima' gaat dus samen met 'dopo' net als ervoor en erna. 'Prima' betekent ervoor (in tijd) en eerder. Het kan ook eerste betekenen als vrouwelijk vorm van 'primo' (zie hieronder).

'Primo' bestaat ook, net als 'primi' en 'prime'. Dit betekent allemaal eerste:
'La prima volta' = De eerste keer
'La prima donna' = De vrouwelijke hoofdrolspeler (letterlijk: de eerste vrouw en dus niet de goede vrouw!)
'Il primo giorno' = De eerste dag
'I primi giorni' = De eerste dagen
'Il primo anno' = Het eerste jaar
'La prima settimana' = De eerste week ('la settimana prima = de week ervoor!)
'Le prime volte' = De eerste keren

'È di prima qualità' = Het is van de beste kwaliteit (in de zin van de eerste keus).