Uitleg over hoe je zitten en staan in het Italiaans gebruikt

We zijn in het Nederlands gewend om het werkwoord zitten veel te gebruiken. We zitten van alles te doen en hetzelfde geldt voor staan. In het Italiaans komt zitten als actief werkwoord niet voor. Ik geef hieronder wat voorbeelden.

Om te beginnen heb je in het Italiaans wel de actie gaan zitten 'sedersi'. Dat is een wederkerend werkwoord - zie Wederkerende werkwoorden in het Italiaans (mi siedo - ti siedi - si siede - ci sediamo - vi sedete - si siedono). Echter dingen als ik zit in de tuin wordt in het Italiaans een beetje krom bijvoorbeeld 'sono seduta nel giardino (als een vrouw het zegt). Je hoort Italianen gewoon zeggen 'sono nel giardino'.

'C'è una mosca nella zuppa' = Er zit een vlieg in de soep
'Sto leggendo' = Ik zit te lezen
'Stai lavorando?' = Zit je te werken?
'Siete stati nel giardino ieri sera' = Hebben jullie gisteravond in de tuin gezeten?
'C'è un uccello nel giardino' = Er zit een vogel in de tuin
'Mi metto le mani nei capelli' = Ik zit met mijn handen in het haar

In het Italiaans gebruik je zitten 'stare seduto' alleen als het echt over het zitten gaat. Bijvoorbeeld:
'Non potevo sedermi per tutto il viaggio' = Ik kon de hele reis niet (gaan) zitten
'Quando entra il presidente non puoi rimanere seduto' = Als de president binnenkomt mag je niet blijven zitten

Als je iemand op bezoek hebt kun je die persoon wel uitnodigen om te gaan zitten door te zeggen: 'siediti' of 'mettiti seduto/a' of tegen meerdere mensen: 'mettetevi seduti' of 'sedetevi'. Vaak is echter ook een uitnodigend handgebaar en 'prego' voldoende.

Heel algemeen is:
sedersi = gaan zitten
stare seduto = zitten

Staan is ook zo'n werkwoord dat we minder gebruiken in de Italiaanse taal. Als je echt een vertaling wil dan kom je uit op 'stare in piedi' of voor opstaan: 'mettersi in piedi' of 'alzarsi in piedi'.
'Sono stato/rimasto in piedi per tutto il viaggio' = Ik heb de hele weg gestaan
'Sono così stanco che non riesco più a stare in piedi' = Ik ben zo moe dat ik niet meer rechtop kan staan
'Devi metterti in piedi quando entra il re' = Je moet gaan staan als de koning binnenkomt
'Si sono tutti messi in piedi dopo il concerto' = Ze zijn allemaal gaan staan na het concert

 

Doe de test om met zitten en staan in het Italiaans te oefenen:

Deze test gaat over het gebruik van zitten en staan in het Italiaans
Er zijn 5 vragen.

1. Is dit een goede Italiaanse zin?:
Un uccello è seduto nel giardino

2. Welke is de beste keuze?

3. Quale frase è meglio?

4. Questa frase è logica in Italiano?
Lui ha bevuto così tanto che non stava più in piedi!

5. Quale frase è più logica in Italiano per dire 'er zit een hond in de auto'?

Gebruiker details