Het Italiaanse woord nipote betekent neef nicht en kleinkind

In het Italiaans heb je hetzelfde woord zowel voor kleinkind als voor neef/nicht ... en dat is 'nipote'.

Uit de context kun je afleiden om welk familielid het dan gaat, over het algemeen.

'Mio nipote compie gli anni domani' (zie ook: Jarig zijn en X jaar worden) = Mijn neef / kleinzoon is morgen jarig
'Mia nipote va in vacanza in Italia' = Mijn nicht / kleindochter gaat op vakantie naar Italie
'I miei nipoti vivono lontano' = Mijn kleinkinderen / neefjes en nichtjes wonen ver weg
'Le mie nipoti vengono spesso a trovarmi' = Mijn kleindochters / nichtjes komen mij vaak opzoeken

Zoals je ziet is 'la nipote' = de nicht of de kleindochter en 'il nipote' is de neef of de kleinzoon (zie ook: Woorden op een 'e' mannelijk of vrouwelijk?).

Let op dat je in het Italiaans ook 'cugina' en 'cugino' hebt en dat is ook nicht of neef, maar dan verder weg.
'La figlia di mia sorella è mia nipote' = De dochter van mijn zus is mijn nicht
'La figlia di mio fratello è anche mio nipote' = De dochter van mijn broer is ook mijn nicht
'La figlia del fratello di mio padre o madre è la mia cugina' = De dochter van de broer van mijn vader of moeder is mijn nicht
'Il figlio della sorella di mia madre o di mio padre è il mio cugino' = De zoon van de zus van mijn moeder of mijn vader is mijn neef
'Il figlio di mia figlia è mio nipote' = De zoon van mijn dochter is mijn kleinzoon

Hier een video waarin onder andere het verschil tussen nipote en cugino/cugina wordt uitgelegd: