Wanneer gebruik je in het Italiaans ancora en già

Veel mensen die Italiaans leren hebben moeite met het verschil tussen 'ancora (nog) en 'già' (al). Dan hebben we ook nog 'di nuovo' (weer / opnieuw).

ANCORA

Sei ancora qui? - Ben je hier nog?
Non ho ancora mangiato = Ik heb nog niet gegeten
Ho ancora fame = Ik heb nog honger
Non sappiamo ancora cosa facciamo il weekend = We weten nog niet wat we het weekend gaan doen
Ne vuoi ancora? = Wil je er nog van?
Hai ancora un po' di tempo? = Heb je nog wat tijd?

GIÀ

Sono già partiti? = Zijn ze al vertrokken?
Ho già mangiato = Ik heb al gegeten
Hai già finito? = Ben je al klaar? (letterlijk: heb je al geëindigd?)
Il treno è già arrivato =  De trein is er al (gearriveerd)
Il tempo è già cambiato = Het weer is al veranderd

Vragen en antwoorden met 'ancora' en 'già':
'Hai già mangiato? - No, non ancora' = Heb je al gegeten? - nee, nog niet
'Sei ancora stato alla stazione - no, non ci sono più stato' = Ben je nog bij het station geweest? - nee, ik heb er niet meer geweest
'Sei già stato alla stazione? - non non sono ancora stato' = Ben je al bij het station geweest? - nee ik ben nog niet geweest
'Hai già visto la casa? - Si, ho già vista la casa' = Heb je het huis al gezien? - Ja ik heb het huis al gezien
'Hai già visitato la zia? - No, non ho ancora visitato la zia' = Heb je de tante / jouw tante al gezien? - Nee, ik heb de tante / mijn tante nog niet gezien

'L'hai già detto? - No, non ancora!' = Heb je het al gezegd? - Nee nog niet!
'Non l'hai ancora detto?' = Heb je het nog niet gezegd?
'L'ho già detto una volta' = Ik heb het al een keer gezegd
'L'ho ancora detto una volta' = Ik heb het nog een keer gezegd

'Ho la mia macchina già da due settimane' = Ik heb mijn auto al sinds twee weken
'Ho la mia macchina ancora due settimane' = Ik heb mijn auto nog twee weken

'Siamo ancora in quattro' = We zijn nog met vier personen
'Siamo già in quattro' = We zijn al met vier personen

De fout die vaak wordt gemaakt is dat 'già' in een ontkennende zin wordt gebruikt en dat is niet goed. Dus 'non già' is verkeerd, het moet zijn 'non ancora'!
'Sono già arrivati' = Ze zijn al gearriveerd
'Non sono ancora arrivati' = Ze zijn nog niet gearriveerd
'Il gruppo non è ancora completo' = De groep is nog niet compleet
'Il gruppo è già completo' = De groep is al compleet

'Ancora' en 'più' worden ook verward, zie: Più, più di of di più

DI NUOVO

'Eccomi di nuovo' = Daar ben ik weer
'Loro sono di nuovo in Italia' = Ze zijn wederom in Italie
'Lui ha di nuovo fame' = Hij heeft weer honger / opnieuw honger

'Adesso è di nuovo tutto verde' = Alles is nu weer groen
'Tutto è ancora verde' = Alles is nog groen

Let op de klemtoon

De klemtoon van 'ancora' ligt op 'co'. 
Een anker is een 'ancora' met klemtoon op 'an'.