Het verschil tussen de Italiaanse woorden poco en un po'

Veel beginners Italiaans (en niet alleen de mensen die net beginnen, want het is een hardnekkige fout!) gebruiken 'un po' en 'poco' verkeerd.

'Un poco' bestaat in het Italiaans niet officieel en dat is logisch, want 'poco' betekent weinig en een weinig is ook in onze taal verkeerd. De juiste vorm is 'un po' (een beetje).
'Poco' is in combinatie met vrouwelijke woorden 'poca' en in het meervoud 'poche' of 'pochi'.

Wat voorbeelden om deze twee woorden beter te leren:
'Ho un po' di fame ma voglio mangiare poco perché sono a dieta' = Ik heb een beetje honger maar ik wil weinig eten want ik wil afvallen.
'Ho portato pochi soldi' = Ik heb weinig geld meegenomen.
'Mi dai ancora un po' di vino? Ma poco poco perché devo ancora guidare!' = Geef je mij nog een beetje wijn? Maar echt weinig want ik moet nog rijden! 
'Stanotte ho dormito poco e adesso ho un po' di sonno' =  Vannacht heb ik weinig geslapen en nu heb ik een beetje slaap
'Ho fatto poco ma sono comunque un po' stanca' = Ik heb weinig gedaan maar ik ben toch een beetje moe

Questo anno c'è poca neve = Dit jaar is er weinig sneeuw
Questa mattina ho trovato un po' di neve sulla strada = Vanochtend heb ik een beetje sneeuw op de weg gevonden

È un po’ più vicino = het is iets dichterbij
È poco più vicino = het is niet veel dichterbij

'C’erano un po’ di dubbi' = Er waren wat twijfels
'C’erano pochi dubbi' = Er waren weinig twijfels

'C’era poco traffico' = Er was weinig verkeer
'C’era un po’ di traffico = Er was wat verkeer

'Mi piace un po' = Ik vind het een beetje leuk
'Mi piace poco' = Ik vind het niet leuk

'I genitori sono un po’ aperti' = De ouders zijn een beetje open
'I genitori sono poco aperti = De ouders zijn weinig open