Uitleg over het gebruik van stesso stessa stessi stessi in het italiaans

'Lo stesso' is Italiaans voor hetzelfde. Dat kan voor vrouwelijke dingen 'la stessa' zijn. Je gebruik 'stesso' of 'stessa' ook voor zelf. Met voorbeelden uit het Italiaans zal ik hieronder duidelijk proberen te maken wanneer je 'stesso' gebruikt en wanneer je het weg kunt of moet laten.

HETZELFDE / DEZELFDE
'Lui porta lo stesso vestito di ieri' = Hij draagt hetzelfde pak als gisteren
'Loro hanno la stessa macchina' = Zij hebben dezelfde auto
'Noi abbiamo la stessa età' = Wij hebben dezelfde leeftijd
'È lo stesso' = Het maakt niet uit (letterlijk: het is hetzelfde)
'Vuoi questo o quello? - Per me è lo stesso! = Wil je deze of die? - Voor mij is het hetzelfde / mij maakt het niet uit
'Loro bevono gli stessi vini' = Zij drinken dezelfde wijnen
'Ogni anno vado alla stessa spiaggia' = Elk jaar ga ik naar hetzelfde strand
'Loro frequentano le stesse persone' = Zij gaan met dezelfde mensen om

ZELF
'Lo faccio io (stesso / stessa)' = Dat doe ik zelf ('stesso' als een man het zegt, 'stessa' als een vrouw het zegt)
'Lo fanno loro (stessi / stesse)' = Dat doen ze zelf ('stessi' voor mannen of gemengd gezelschap, 'stesse' voor vrouwen)
'Lo fanno da loro' = Dat doen ze zelf
'Lo faccio da me' =  Dat doe ik zelf
'Lo risolvi tu (stesso / stessa)?' = Los jij het zelf op? ('stesso' als je het aan een man vraagt, 'stessa' als je het aan een vrouw vraagt)
'Lo risolvi da te?' = Los jij het zelf op?
'Lo dice lui (stesso)' = Dat zegt hij zelf
'L'ha detto lei (stessa)' = Dat heeft zij zelf gezegd

Je kunt deze vormen door elkaar gebruiken, maar het woordje 'stesso / stessa / stessi / stesse' heb ik tussen haakjes gezet omdat je in de spreektaal het vaak weglaat en de klemtoon van de zin op 'io' legt (lo faccio io) of op 'loro' (lo fanno loro) of op 'tu' (lo risolvi tu?) en zo ook voor 'lui' en 'lei'.