Het Italiaans voor erover doen en tijd kosten

In het Italiaans gebruik je 'metterci' als je erover doen wil zeggen (dus de tijd die iets of iemand nodig heeft om ergens te komen of iets af te maken). 'Volerci' heb ik in dit artikel geprobeerd uit te leggen: Tijd kosten - nodig zijn ... volerci / bisognare.

'Il pullman ci mette 3 ore' = de bus doet er 3 uur over
'Ci mettono troppo tempo' = ze doen er te lang over
'Ci si mette un giorno e mezzo' = men doet er anderhalve dag over 
'Il traghetto ci mette solo una mezz'ora' = de veerboot doet er slechts een half uur over

'Metterci' in combinatie met een aanduiding van tijd betekent erover doen.
In de wij-vorm kan ook de 'ci' voorkomen bij 'mettersi' een wederkerend werkwoord:
'Ci mettiamo una giacca' = wij doen een jas aan
'Ci mettiamo comodi' = wij maken het ons gemakkelijk (in de zin van ergens gaan zitten)
'Ci mettiamo fuori' = wij gaan buiten zitten
'Ci mettiamo due sciarpe' = wij doen twee sjaals om

'Mi metto una giacca' = ik doe een jas aan
'Mettiti comoda' = maak het je gemakkelijk (als je tegen een vrouw praat)
'Loro si mettono fuori' = zij gaan buiten zitten
'Lui si mette due sciarpe' = hij doet twee sjaals om

Het verschil tussen 'metterci' en 'volerci':
'Ci metto un minuto!' = ik doe er een minuut over / 'Ci vuole un minuto' = het kost een minuut
'Ci vogliono 3 ore' = het kost 3 uur / 'Ci mettono 3 ore' = ze doen er 3 uur over
'Ci mettiamo poco' = het kost ons weinig tijd / 'Ci vuole poco' = er is niets voor nodig / er is niet veel tijd voor nodig