Een huis opknappen in het Italiaans

Het Nederlandse woord 'opknappen' is best vreemd, maar dat hebben wij zelf niet door. Knap kan mooi of intelligent betekenen... opknappen zou dan een vorm van mooi maken zijn. In het Italiaans gebruik je andere termen.

RISTRUTTURARE

Veel mensen die Italiaans leren hebben moeite met de term 'ristrutturare', terwijl die op zich niet zo moeilijk is, want opgebouwd uit 'ri' en 'struttura'. Opnieuw structuur geven zou je kunnen denken. Je gebruikt 'ristrutturare' voor het opknappen van huizen en gebouwen en je kunt het ook gebruiken als een bedrijf wordt geherstructureerd.
'La ristrutturazione' betekent het opknappen.

'È una bella casa, ma ha bisogno di essere ristrutturata' = Het is een mooi huis maar moet wel worden opgeknapt
'L'albergo è chiuso perché viene ristrutturato' = Het hotel is gesloten omdat het wordt opgeknapt
'Sta ristrutturando una villa immensa' = Hij/zij is een enorme villa aan het opknappen
'Appena comprano la casa iniziano con la ristrutturazione' = Zodra ze het huis hebben gekocht beginnen ze met het opknappen
'La ristrutturazione dell'appartamento è stata più cara del previsto' = Het opknappen van het appartement was duurder dan voorzien

RINNOVARE

'Rinnovare' doe je vooral met abonnementen, rijbewijzen en contracten, verlengen dus. In het woordenboek staat ook dat 'rinnovare' renoveren betekent, maar ik hoor dit nooit zo gebruiken. 

'Devo rinnovare la patente quest'anno' = Ik moet mijn rijbewijs dit jaar verlengen
'Vorrei rinnovare questo contratto' = Ik zou dit contract willen verlengen
'Il rinnovo dell'abbonamento è più caro di prima' = De verlenging van het abonnement is duurder dan eerst

RESTAURARE

'Restaurare' betekent restaureren, net zoals in het Nederlands. 'Un restauro' is een restauratie. 'Restaurare' gebruik je voor het restaureren van kerken en gebouwen met een speciale historische waarde, voor schilderijen en andere kunstobjecten. 'Un restauratore' is de persoon die expert is in restaureren.

'Hanno restaurato il vecchio quadro' = Ze hebben het oude schilderij gerestaureerd
'La chiesa è stata restaurata tre anni fa' = De kerk is drie jaar geleden gerestaureerd
'Il restauro del convento ha durato anni e anni' = De restauratie van het klooster heeft jaren en jaren geduurd

RICOSTRUIRE

'Ricostruire' is opnieuw bouwen. Het is dus niet de juiste term voor het opknappen van een huis. 

'Dopo il terremoto devono ricostruire la chiesa' = Na de aardbeving moeten ze de kerk opnieuw bouwen
'Dopo la seconda guerra mondiale hanno ricostruito tante città = Na de tweede wereldoorlog hebben ze veel steden opnieuw gebouwd