In het Italiaans zeg je 'alle' ... voor het uur en 'il' ... voor de datum

In het Italiaans zeg je voor een bepaald tijdstip 'alle X' en voor een bepaalde datum 'il X'. Dit wordt vaak verkeerd gedaan en geeft verwarring. Hier dus wat voorbeelden!

TIJDSTIP

In principe zeg je in het Italiaans: 'alle ore X' om het uur X. Iedereen laat 'ore' weg en dus krijg je het volgende:
'Ci vediamo alle dieci' = We zien elkaar om tien uur
'Il film inizia alle una' = De film begint om één uur
'Il taxi arriva alle tre e un quarto' = De taxi komt om kwart over drie
'Siete liberi alle quattro e mezza?' = Ben je vrij om half vijf?
'La lezione finisce alle undici meno un quarto' = De les eindigt om kwart voor elf

Let op want je zegt wel: 'a mezzogiorno' om twaalf uur 's middags of 'a mezzanotte' om twaalf uur 's nachts.
'La scuola finisce a mezzogiorno e mezzo' = De school is om half één uit
'Vado a letto a mezzanotte' = Ik ga om twaalf uur 's nachts naar bed

DATUM

In principe zeg je in het Italiaans 'il giorno X', de dag X, maar 'giorno' wordt weggelaten en dus krijg je:
'Ci vediamo il dieci' = We zien elkaar de tiende
'Il dodici è un giorno libero' = De twaalfde is een vrije dag
'Il tre è un sabato' = De derde is een zaterdag
'Il primo maggio è il giorno del lavoro' = Één mei is  de dag van de arbeid
'Il due maggio tutti sono stanchi' = Twee mei is iedereen moe

DOOR ELKAAR

'Ci vediamo il dieci alle dieci' = We zien elkaar de tiende om tien uur
'Vengo il tre alle tre' = Ik kom de derde om drie uur
'Il treno arriva il 20 alle otto di sera' = De trein komt de twintigste aan om acht uur 's avonds